logo

جستجو بر اساس

نوع قرارداد

نوع ملک

محله

زمین و خانه کلنگی در نیاوران

فروش کلنگی نیاوران ۳۱۶۰ متر بر ۴۷ دو بر

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی نیاوران ۳۱۶۰ متر بر ۴۷ دو بر

زمین و کلنگی

3160متر

39 ساله

38خواب

35پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/23
فروش کلنگی نیاوران ۲۱۵۰ متر بر ۶۸ دو بر

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی نیاوران ۲۱۵۰ متر بر ۶۸ دو بر

زمین و کلنگی

2150متر

39 ساله

26خواب

13پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/22
فروش کلنگی نیاوران ۱۰۵۰ متر بر ۲۳ دو بر

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی نیاوران ۱۰۵۰ متر بر ۲۳ دو بر

زمین و کلنگی

1050متر

39 ساله

6خواب

4پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/21
فروش کلنگی نیاوران ۱۶۴۰ متر بر ۲۷ با ۷۵۰ متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی نیاوران ۱۶۴۰ متر بر ۲۷ با ۷۵۰ متر بنا

زمین و کلنگی

1640متر

38 ساله

6خواب

4پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/20
فروش کلنگی نیاوران ۹۶۰ متر بر ۲۲ با ۱۲۷۰ متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی نیاوران ۹۶۰ متر بر ۲۲ با ۱۲۷۰ متر بنا

زمین و کلنگی

960متر

39 ساله

20خواب

8پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/19
فروش کلنگی نیاوران ۱۷۴۲ متر بر ۲۷ با ۷۵۲ متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی نیاوران ۱۷۴۲ متر بر ۲۷ با ۷۵۲ متر بنا

زمین و کلنگی

1742متر

39 ساله

5خواب

3پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/18
فروش کلنگی نیاوران ۳۱۴۰ متر بر ۴۷ دو بر

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی نیاوران ۳۱۴۰ متر بر ۴۷ دو بر

زمین و کلنگی

3140متر

39 ساله

29خواب

20پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/16
فروش کلنگی نیاوران ۱۱۲۰ متر بر ۲۵ با ۶۷۰ متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی نیاوران ۱۱۲۰ متر بر ۲۵ با ۶۷۰ متر بنا

زمین و کلنگی

1120متر

39 ساله

6خواب

4پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/15
فروش کلنگی نیاوران ۲۱۲۸ متر بر ۶۳ دو بر

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی نیاوران ۲۱۲۸ متر بر ۶۳ دو بر

زمین و کلنگی

2128متر

39 ساله

20خواب

12پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/14
فروش کلنگی نیاوران ۳۱۶۳ متر بر ۴۸ دو بر

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی نیاوران ۳۱۶۳ متر بر ۴۸ دو بر

زمین و کلنگی

3163متر

39 ساله

32خواب

26پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/13
فروش کلنگی نیاوران ۹۱۳ متر بر ۲۱ با ۱۴۳۰متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی نیاوران ۹۱۳ متر بر ۲۱ با ۱۴۳۰متر بنا

زمین و کلنگی

913متر

39 ساله

21خواب

6پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/11
فروش کلنگی نیاوران ۵۱۳ متر بر ۱۵ دو بر

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی نیاوران ۵۱۳ متر بر ۱۵ دو بر

زمین و کلنگی

513متر

39 ساله

5خواب

4پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/10