logo

مقاله های تخصصی ملکی

1398/12/07

مطالعه: ۹ دقیقه

10 نکته ضروری برای فروش خانه

10 نکته ضروری برای فروش خانه
  • آیا قیمت خانه فقط از مساحت خانه مشخص می‌شود؟
  • چند نکته قبل از بازدید مشتری از خانه چیست؟
  • آیا امکان دارد قیمت خانه‌ها در همسایگی با خانه شما تفاوت داشته باشد؟
  • آیا پارکینگ برای خانه مهم است؟

x