logo

جستجو بر اساس

نوع قرارداد

نوع ملک

محله

خرید زمین و خانه گلنگی در دولت (خیابان اندرزگو)

فروش کلنگی دولت ۲۶۳ متر بر ۱۲

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی دولت ۲۶۳ متر بر ۱۲

زمین و کلنگی

263متر

39 ساله

10خواب

2پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/23
فروش کلنگی دولت ۲۶۷ متر بر ۱۲ با ۴۷۵ متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی دولت ۲۶۷ متر بر ۱۲ با ۴۷۵ متر بنا

زمین و کلنگی

267متر

39 ساله

8خواب

2پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/21
فروش کلنگی دولت ۲۶۳ متر بر ۱۲ ۴۷۵ متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی دولت ۲۶۳ متر بر ۱۲ ۴۷۵ متر بنا

زمین و کلنگی

263متر

39 ساله

12خواب

2پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/11
فروش کلنگی دولت ۱۱۵۳ متر بر ۲۴ با ۱۶۲۰ متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی دولت ۱۱۵۳ متر بر ۲۴ با ۱۶۲۰ متر بنا

زمین و کلنگی

1153متر

39 ساله

8خواب

4پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/09
فروش کلنگی دولت ۲۶۳ متر بر ۱۲ با ۴۵۸ متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی دولت ۲۶۳ متر بر ۱۲ با ۴۵۸ متر بنا

زمین و کلنگی

263متر

39 ساله

12خواب

2پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/12/07
فروش کلنگی دولت ۱۱۷۴ متر بر ۲۳ متر با ۱۳۵۵ متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی دولت ۱۱۷۴ متر بر ۲۳ متر با ۱۳۵۵ متر بنا

زمین و کلنگی

1174متر

39 ساله

20خواب

12پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/11/20
فروش کلنگی دولت ۲۶۰ متر بر ۱۲ با ۴۷۰ متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی دولت ۲۶۰ متر بر ۱۲ با ۴۷۰ متر بنا

زمین و کلنگی

260متر

39 ساله

12خواب

2پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/11/18
فروش کلنگی دولت ۲۶۱ متر بر ۱۲ با ۴۸۰ متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی دولت ۲۶۱ متر بر ۱۲ با ۴۸۰ متر بنا

زمین و کلنگی

261متر

39 ساله

8خواب

2پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/11/12
فروش کلنگی دولت ۱۱۸۰ متر بر ۲۰ با ۱۴۲۰ متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی دولت ۱۱۸۰ متر بر ۲۰ با ۱۴۲۰ متر بنا

زمین و کلنگی

1180متر

39 ساله

20خواب

12پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/11/05
فروش کلنگی دولت ۲۶۴ متر بر ۱۲ با ۴۵۸ متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی دولت ۲۶۴ متر بر ۱۲ با ۴۵۸ متر بنا

زمین و کلنگی

264متر

39 ساله

8خواب

2پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/10/24
فروش کلنگی دولت ۲۶۴ متر بر ۱۲ با ۴۸۹ متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی دولت ۲۶۴ متر بر ۱۲ با ۴۸۹ متر بنا

زمین و کلنگی

264متر

39 ساله

5خواب

3پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/10/17
فروش کلنگی دولت ۲۶۶ متر بر ۱۲ با ۴۹۴ متر بنا

زمین و کلنگی

خرید و فروش

فروش کلنگی دولت ۲۶۶ متر بر ۱۲ با ۴۹۴ متر بنا

زمین و کلنگی

266متر

39 ساله

11خواب

2پارکینگ

یکتا

یکتا

1401/10/08