logo
خرید آپارتمان در تهران

  جستجو بر اساس

  نوع قرارداد

  نوع ملک

  محله

  قیمت متری آپارتمان در محمودیه

  خرید و فروش زمین و کلنگی در محمودیه

  فروش ملک کلنگی ۱۳۰۰ متری محمودیه

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش ملک کلنگی ۱۳۰۰ متری محمودیه

  زمین و کلنگی

  متراژ ذکر نشده

  45 ساله

  9خواب

  5پارکینگ

  علی حیاتی

  علی حیاتی

  1402/12/05
  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۷۰ متر بر ۳۰ با ۸۹۴ متر بنا

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۷۰ متر بر ۳۰ با ۸۹۴ متر بنا

  زمین و کلنگی

  1270متر

  39 ساله

  6خواب

  3پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1402/12/03
  فروش ملک کلنگی ۱۲۷۰ متری محمودیه

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش ملک کلنگی ۱۲۷۰ متری محمودیه

  زمین و کلنگی

  1270متر

  45 ساله

  9خواب

  6پارکینگ

  علی حیاتی

  علی حیاتی

  1402/12/01
  فروش ملک کلنگی ۱۲۶۵ متری محمودیه

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش ملک کلنگی ۱۲۶۵ متری محمودیه

  زمین و کلنگی

  متراژ ذکر نشده

  45 ساله

  7خواب

  6پارکینگ

  علی حیاتی

  علی حیاتی

  1402/11/24
  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۶۰ متر بر ۳۰ با ۸۹۰ متر بنا

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۶۰ متر بر ۳۰ با ۸۹۰ متر بنا

  زمین و کلنگی

  1260متر

  39 ساله

  7خواب

  4پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1402/11/21
  فروش ملک کلنگی ۱۲۶۰ متری محمودیه

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش ملک کلنگی ۱۲۶۰ متری محمودیه

  زمین و کلنگی

  متراژ ذکر نشده

  49 ساله

  8خواب

  6پارکینگ

  علی حیاتی

  علی حیاتی

  1402/11/20
  فروش ملک کلنگی ۱۳۰۰ متری محمودیه

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش ملک کلنگی ۱۳۰۰ متری محمودیه

  زمین و کلنگی

  متراژ ذکر نشده

  47 ساله

  7خواب

  6پارکینگ

  علی حیاتی

  علی حیاتی

  1402/11/16
  فروش کلنگی محمودیه ۳۱۸ متر بر ۱۳ دو بر

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۳۱۸ متر بر ۱۳ دو بر

  زمین و کلنگی

  318متر

  39 ساله

  5خواب

  3پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1402/11/12
  فروش ملک کلنگی ۱۲۵۰ متری محمودیه

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش ملک کلنگی ۱۲۵۰ متری محمودیه

  زمین و کلنگی

  متراژ ذکر نشده

  49 ساله

  8خواب

  6پارکینگ

  علی حیاتی

  علی حیاتی

  1402/11/11
  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۶۰ متر بر ۳۰ با ۸۵۰ متر بنا

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۶۰ متر بر ۳۰ با ۸۵۰ متر بنا

  زمین و کلنگی

  1260متر

  39 ساله

  8خواب

  4پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1402/11/09
  فروش ملک کلنگی ۱۳۰۰ متری محمودیه

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش ملک کلنگی ۱۳۰۰ متری محمودیه

  زمین و کلنگی

  متراژ ذکر نشده

  48 ساله

  6خواب

  6پارکینگ

  علی حیاتی

  علی حیاتی

  1402/11/07
  فروش کلنگی محمودیه ۳۱۶ متر بر ۱۳ دو بر

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۳۱۶ متر بر ۱۳ دو بر

  زمین و کلنگی

  316متر

  38 ساله

  3خواب

  2پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1402/11/05