logo
خرید آپارتمان در تهران

  دانستنی های عمومی ملکی

  1398/12/07

  مطالعه: ۵ دقیقه

  با کلاس ترین منطقه تهران

  با کلاس ترین منطقه تهران
  • مناطق باکلاس تهران کدام هستند؟

  • محدوده منطقه 3 تهران چگونه است؟

  • محدوده منطقه 6 تهران چگونه است؟

  محمد

  1402/02/23

  به نظر من مناطق باکلاس منطقه 1 نیست فقط

  میراث

  1402/02/23

  برای زندگی فقط منطقه یک و بس