پـشتیبـانـی ۰۲۱۷۲۳۶۱
مسکن آکس هوم
هزینه تعمیرات و نگهداری آپارتمان بر عهده کیست؟
1400/06/30  /
  • دانستنی های عمومی ملکی

هزینه تعمیرات و نگهداری آپارتمان بر عهده کیست؟

هزینه تعمیرات و نگهداری خانه و آپارتمان

با اینکه در قانون، پرداخت هزینه های تعمیرات و نگهداری آپارتمان و ساختمان های استیجاری صراحتا ذکر شده، اما بین مالک و مستاجر بر سر بر عهده گرفتن هزینه تعمیرات آپارتمان تمامی نداشته و به قول یکی از گزارشگران فوتبال، این قصه سر دراز دارد. حتی کار بجایی رسیده که برخی کارشناسان، حقوق دانان و متخصصین این حوزه پیشنهاد داده اند که این قبیل موارد مانند پرداخت هزینه های خانه و آپارتمان یا هر ملکی که اجاره شده و حتی شارژ ساختمانی و هزینه های مشاعات و فضای مشترک ساختمان، بصورت کتاب در آمده و بعنوان واحد درسی در مدارس و دانشگاه ها تدریس شود. لذا با مرور این درس ها و بحث پیرامون آن افراد متوجه می شوند که هزینه ساختمان به عهده کیست؟ و هر کدام از مالک و مستاجر، چه سهمی در آن دارد.

هزینه های ساختمان مالک و مستاجر

بر اساس گزارشی که گروه املاک مسکن آکس axhome.ir از برخی شوراهای حل اختلاف و قضات آن تهیه کرده اند، برخی از مالکین و حتی مستاجرین با اینکه متن صریح قانون و هزینه های ساختمان مالک و مستاجر، توسط قاضی یا دادستان جلسه برای آن ها خوانده می شود، همچنان آن را انکار کرده و دادگاه را متهم به جانب داری از طرف مقابل می کنند. با این حال ما وظیفه خود دانستیم تا برای بار چند صد هزارم قانون مربوط به انواع پرداخت هزینه های تعمیرات ساختمان و املاک استیجاری، و سهم موجر و مستاجر در آن را برای شما یادآوری کنیم.

قوانین هزینه های آپارتمان نشینی

طبق ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر تعمیرات «کلی و اساسی» مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و «تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد» با مستأجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد.

تعمیرات اساسی و کلی ساختمان مانند دستگاه های برودتی مرکزی، تهویه ساختمان و آسانسورهای آن بر عهده کیست؟

طبق ماده 10 قانون روابط بین مالک و مستاجر، هزینه های اساس و زیر ساختی آپارتمان ها از قبیل دستگاه های برودتی مرکزی و آسانسورهای ساختمان به عهده مالک آن خانه است و تعمیرات جزیی که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود. ‌مگر آنکه در زمانی که اجاره نامه تنظیم شده بود به صورت دیگری قید شده باشد.

مسئولیت رسیدگی به شکایات و اختلاف بین مالک و مستاجر بر سر هزینه های تعمیرات و نگهداری با کدام مرجع می باشد؟

طبق ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر، رسیدگی به اختلافات درخصوص تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که‌ از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد، مستأجر می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستأجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر‌متعارف با نظارت دائره اجراء انجام بدهد.

قانون چه راهکاری را در صورت جلوگیری مستاجر از انجام تعمیرات توسط مالک ارائه داده است؟

طبق ماده 12 روابط بین قانون و مستاجر، هر گاه مستأجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات‌تعیین می‌نماید.

آیا اقامه دعوی تخلیه از سوی موجر رسیدگی به دعوی تعمیرات ملک را متوقف می کند؟

خیر، طبق ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و‌ آن را رد کند، به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.

حل اختلاف بر سر هزینه های ساختمان به روش ساده

پیش بینی قانون از اختلافات بین مستاجر و موجر و احکام آن صریح و قطعی می باشد. در کنار آن خود قانون نیز همچنان تاکید می کند که قبل از هر گونه اقامه دعوی و شکایت نزد مرجع، ابتدا متن قانون را با یکدیگر مرور کرده و حقوق خود را بجای آورید. پیشنهاد ما این است که، اگر به هر دلیلی، هرکدام از تعمیرات ساختمان و نگهداری ملک را نمی خواهید گردن بگیرید، آن را جزو مواردی که باید در اجاره نامه قید شود بنویسید.

شما این مقاله و دیگر مقالاتی که توسط آکس هوم آپلود می شود را می توانید بعنوان راهنمای تقسیم هزینه های آپارتمان استفاده کنید تا ببینید هزینه های مشترک آپارتمان چیست؟ و هزینه های ساختمان به عهده کیست؟

دیدگاهتان را بنویسید 0 نظر
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
در حال پردازش...

{{ error }}

{{ result }}